Mlýnské kolo v Oparně a prodloužení termínu

Na konci roku 2013 zažádal lead partner projektu, Asociace TOM, o prodloužení termínu projektu do konce března. Důvodem bylo prodloužení stavby zapříčiněné částečně nepředpokládanými vícepracemi a částečně pozdějším nástupem stavební firmy, než bylo v původní verzi projektu plánováno. Jen připomeneme, že k pozdržení začátku stavby došlo z důvodu zrušení prvního výběrového řízení na dodavatele.
Monitorovací výbor Cíle 3 nám v tomto vyšel vstříc a posunutí skončení projektu na 31.3.2014 posvětil.
Dalším bodem změny projektu byla žádost o svolení zbudování mlýnského kola včetně vantroků, čímž by došlo k ukončení kompletní rekonstrukce a značnému povýšení environmentálního střediska. I tento bod (i díky ušetřeným prostředkům) nám byl schválen.