O projektu

Projekt „Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna“ byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován z ERDF.

Projekt trvá od 1.1.2013 do 31.3.2014. Na projekt bylo vyčleněno 224 383,50 eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Obleva v prosinci 2010