Oparenská brigáda opět pracovně řádila!

Až přijedete do Oparenského mlýna a otevřete vrata, budete šlapat po týdenní poněkud úmorné dřině několika mladých mužů z poděbradského TOM Robinsoni a berounského TOM Bobr. Nová dlažba z místního kamene navazuje na vydlážděný dvorek a je jednou z mnoha prací, které během posledního srpnového týdne vykonala třicítka mladých brigádníků z Brna, Berouna, Roztok, Poděbrad, Odřepsů, České Lípy, Dobranova, Hradce Králové, Liberce a Sedlčan, ke kterým se přidala desítka německých přátel ze saského spolku Erzgebirgsvereinu. Sehraná úderka znovu dokázala, že se díky práci mladých lidí dá vytvořit kvalitní dílo všeho druhu. Ono naštípat a nařezat snad 20 kubíků tvrdého dřeva, vybílit několik místností mlýna, předělat vstupní bránu, vytvořit 5 nových polí plotu, posekat několik arů luk, k tomu hrát brigádní hru, nechodit zrovna brzy spát… To chce celého (krásného mladého) člověka. Brigádníkům patří můj velký dík!

Akce proběhla v rámci projektu Protipovodňová opatření u Oparenského mlýna, který je financován z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

(ton)

Sláva, začalo se kopat

Stavební práce na mlýně, tedy zbudování protipovodňových opatření, jsou již v plném proudu. Firma Dredger s.r.o. začala s očišťováním zdiva vyrovnávací nádrže. Dále byla zaměřena sonda na zakryté části náhonu. Věřmě, že nás nečekají žádné komplikace.

V Opárně začínají další práce

V první polovoně prázdnin skončilo výběrové řízení na stavebení práce protipovodňových opatření, po několika kolech hodnocení byla vybrána firma Dredger s.r.o. (IČ 26353571), která v termínu do poloviny listopadu má stavbu řádně zbudovat. Cena díla dle smlouvy je 2 655 293 Kč včetně DPH.

V nejbližších dnech se na mlýně opět kopne do země a na podzim bude obnovena retenční nádrž nad mlýnem, zprovozněny vantroky, postaveny protipovodňové zídky, zkrátka obnova opárenského areálu postoupí do další fáze.

Oparenský mlýn velkou vodu ustál

Poklidný potůček, který protéká přímo kolem Oparenského mlýna se o víkendu změnil v dravou říčku… voda stoupala a situace vypadala pro náš mlýn a správcovy velmi nepříznivě.

Správcovi napjatě sledovali stav potoka, naštěstí v sobotu večer Helenka ohlásila, že voda přestala stoupat.

Doufejme, že je to na dlouhou dobu poslední povodeň….

Více na přiložených fotkách.

Setkání partnerů na mlýně

Představitelé obou spolků, partnerů v probíhajícím projektu Protipovodňových opatření u Oparenského mlýna, se setkali v neděli 12.května přímo na mlýně. Tomáš Novotný, Helena Podroužková a Tomáš Hurt za Asociaci TOM a Gabriele Lorenz, Alexander Lohse a jeho dcerka za Erzgebirgsverein.e.V. využili příjemné akce, kdy se v mlýnici otevírala výstava fotografií z Krušnohoří.

Zástupci asociace vysvětlili partnerovi dění kolem výběrového řízení, společně se dohodli, že nemá cenu plánovat přesný termín brigád, když zatím není znám harmonogram stavby. Partneři se mj. shodli, že příští setkání by mohlo proběhnout v domovině Erzgebirgsverein.

Příjemné sezení zakončené prohlídkou výstavy, mlýna i areálu, kde dojde k výstavbě protipovodňových opatření.

 

Mohutné kácení v Opárně

Předznamenalo blížící se stavební práce na protipovodňových opatřeních. V týdnu před Velkým pátkem bylo potřeba vytěžit na dvacet kubíků dřeva, které je dnes složeno na našem pozemku. Půjde-li vše dobře, začne se stavět v květnu tohoto roku a na podzim bude obnovena retenční nádrž nad mlýnem, zprovozněny vantroky, postaveny protipovodňové zídky, zkrátka obnova opárenského areálu postoupí do další fáze.

 

Zahájení projektu

Již před Vánoci nám byl schválen nový projekt s názvem Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna , jehož roční realizaci jsme zahájili 1.1. 2013. Tento projekt podpořila SAB v rámci programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko . Naším Saským partnerem je i nadále Erzgebirgsverein e.V. v čele s Gabriele Lorenc. Na celý projekt obdržíme z fondu ERDF a ministerstva pro místní rozvoj 224 383,5eur, díky ní opravíme původní mlýnský náhon včetně podzemní části, prodloužíme zídky na našem pozemku a provedeme dílčí terénní úpravy tak, abychom zabezpečili celý areál před dvacetiletou vodou.

Držte nám palce, ať projekt dobře dopadne a budeme mít i na jaře ve mlýně sucho 🙂