Partneři projektu

Naše spolupráce se Saským partnerem Erzgebirgsverein e. V začala již před 4 lety při projektu rekonstrukce Opárenského mlýna.

Za navázání spolupráce mezi A-TOM a Erzgebirgsverein e.V. vděčí oba spolky panu ing. Janu Havelkovi. Spojil nás nejen zájem o turistiku a pobyt v přírodě, ale zejména snaha zprostředkovat dětem a mladým lidem kontakt s přáteli z druhé strany hranice. Vynikající spolupráce mezi našimi spolky se rozvinula díky snaze zrekontruovat zchátralý Oparenský mlýn jako základnu pro naše další společné aktivity. Paralelně se proto rozběhla jednání o společném projektu a pracovní brigády v mlýně. První pracovní setkání nad projektem proběhlo v lednu 2009 v Cínovci/Zinnwald pod vedením předsedů obou spolků Gabriele Lorenz a Tomáše Novotného a za účasti zástupců obou stran, pracujících na projektu, Tomka Hurta, Kamila a Heleny Podroužkových, Alexandra Lohseho, Wolfganga Mende a Tina Hauffe. V únoru 2009 následovala schůzka v Annabergu, sídle Erzgebirgsverein e.V., kde jsme návrh projektu představili širšímu vedení partnerského spolku. Po dlouhém úsilí v roce 2012 proběhla kolaudace a mlýn přináší jen radost.

V průběhu projektu se naše vztahy prohloubily a spolupráce i nadále probíhá při společných setkáních ve mlýně. Při debatách jak dál rozšířit hodnoty společného projektu padl návrh především na výstavbu protipovodňového opatření. Voda s blízkého potoka nás trápila každé jaro. Vše jsme zvážili a v roce 2012 společně podali projet do programu Cíl3/Ziel3. Náš projekt byl schválen a tak se těšíme na další spolupráci a partnerské brigády, při kterých ve spolupráci se stavební firmou obnovíme náhon včetně podzemní části, prodloužíme zídky na našem pozemku a provedeme dílčí terénní úpravy tak, abychom zabezpečili celý areál před dvacetiletou vodou.