Stavba protipovodňových opatření v Oparně

U oparenského mlýna pokračuje stavba protipovodňových opatření – na snímcích jsou vidět zbytky původních náhonů a odtoku od mlýnského kola, tak, jak se zachovaly po poslednich německých majitelích.

(ton)