Výběrové řízení

DRUHÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení skončilo dne 23.7.2013 podpisem smlouvy s vítězným uchazečem – firma DREDGER s.r.o. (IČ: 26353571).

Vyhlášení výběrového řízení

Dne 29.4.2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovení stavby Protipožární ochrany. Informace uveřejněna na profilu zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nova-zakazka-protipovodnova-opatreni-u-oparenskeho-mlyna-vcetne-obnovy-mlynskeho-nahonu-zahrnujici-citlivou-opravu-stavajici-retencni-nadrze-a-podzemni-casti-nahonu-bez-zniceni-klenby-obnovy-rozdelovaciho-objektu-ad)

Ke stejnému dni bylo obesláno pět firem s výzvou ke soutěži. Veškeré informace na výše citovaném odkazu.

——————————————————————————————————

PRVNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ZRUŠENO

Vyhlášení výběrového řízení

Dne 2.4.2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovení stavby Protipožární ochrany. Informace uveřejněna na Věstníku veřejných zakázek (http://vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/397870?style=white-space%3Apre%3Bheight%3A60px), následně na profilu zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/protipovodnova-opatreni-u-oparenskeho-mlyna-vcetne-obnovy-mlynskeho-nahonu-zahrnujici-citlivou)

Ke stejnému dni bylo obesláno pět firem s výzvou ke soutěži.
Veškeré informace na výše jmenovaných odkazech.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO DNE 16.4.2013